Zapraszamy do składania podań
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły.
Podania można składać w sekretariacie szkoły
od poniedziału do piątku w godzinach 8:00 - 15:00