Gimnazjalisto
Zapraszamy do składania podań o przyjęcie do ZST
szkoły polecanej przez pracodawców.
Zostało tylko parę miejsc
Podania można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8:00 - 15:00.