12 listopada 2018r.
Szkoła będzie nieczynna.

Informacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Wczasy Pod Gruszą)

do 30 maja każdego roku.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Święta Bożego Narodzenia)

do 28 listopada każdego roku.

Szkoła nie będzie informować telefonicznie byłych pracowników szkoły o wszczęciu postępowania finansowego w sprawie wpłacanych świadczeń socjalnych.

Komisja socjalna