Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

serdecznie zaprasza byłych pracowników szkoły na
UROCZYSTOŚĆ OBCHODÓW DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

W dniu 12 października 2018r. o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie towarzyskie w restauracji „Ajax”.

Prosimy o potwierdzenia przybycia do dnia 01 pażdziernika 2018r.

 

Informacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Wczasy Pod Gruszą)

do 30 maja każdego roku.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Święta Bożego Narodzenia)

do 28 listopada każdego roku.

Szkoła nie będzie informować telefonicznie byłych pracowników szkoły o wszczęciu postępowania finansowego w sprawie wpłacanych świadczeń socjalnych.

Komisja socjalna