Wyjazd do SPA

Proszę wpłacać zaliczkę (bezzwrotną) w kwocie 100 zł na SPA do poniedziałku 04 lutego w sekretariacie szkoły.
Ze względu na wysokie koszty wynajmu autokaru i opłacenia pobytu kierowcy - dojazd we własnym zakresie.

Wyjazd do SPA

W dniach 29 - 31 marca 2019r. planowana jest wyjazd do Sandra SPA w Pogorzelicy. Chętnych prosimy o zgłoszenia do sekretariatu lub księgowości.

Informacja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Wczasy Pod Gruszą)

do 30 maja każdego roku.

Termin składania wniosków o świadczenie finansowe
(Święta Bożego Narodzenia)

do 28 listopada każdego roku.

Szkoła nie będzie informować telefonicznie byłych pracowników szkoły o wszczęciu postępowania finansowego w sprawie wpłacanych świadczeń socjalnych.

Komisja socjalna