KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020 -2021

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września 2020r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2020r.
3.  Ferie zimowe. 15 lutego - 28 lutego 2021r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna. 9 - 14 kwietnia 2020r.
5.
 Zakończenie zajęć w klasach IV
 technikum.
1 - 6 kwietnia 2021r.
6.
 Egzamin maturalny w sesji
 wiosennej:
  - część ustna
      język polski
      języki obce nowożytne
  - część pisemna
 

7 - 20 maja 2021r.
7 - 20 maja 2021r.

4 - 20 maja 2021r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
  sesja 1: styczeń - luty 2020
     część pisemna
     część praktyczna
  sesja 2: czerwiec - lipiec 2020
     część pisemna
     część praktyczna
12 stycznia 2021r.
11 stycznia – 19 lutego 2021r.


23 czerwca 2021r.
21 czerwca - 8 lipca 2021r.

8.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
 wychowawczych

2 listopada 2020r.
4 stycznia 2021r.
5 stycznia 2021r.
6maja 2021r.

4 czerwca 2021r.
24 czerwca 2021r.

9.  Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika. 27 kwietnia 2021r.
10.  Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno - wychowawczych.
25 czerwca 2021r.
11.  Ferie letnie. 26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.