KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018 -2019

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego. 3 września 2018r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2018r.
3.  Ferie zimowe. 14 - 27 stycznia 2019r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna. 18 - 23 kwietnia 2019r.
5.
 Zakończenie zajęć w klasach IV
 technikum.
26 kwietnia 2019r.
6.
 Egzamin maturalny w sesji
 wiosennej:
  - część ustna
      język polski
      języki obce nowożytne
  - część pisemna
 


9 - 22 maja 2019r.
6 - 25 maja 2019r.
6 - 23 maja 2019r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
  sesja 1: styczeń - luty 2019
     część pisemna
     część praktyczna
  sesja 2: czerwiec - lipiec 2018
     część pisemna
     część praktyczna
10 stycznia 2019r.
11 stycznia – 16 lutego 2019r.


18 czerwca 2019r.
21 czerwca - 4 lipca 2019r.

8.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
 wychowawczych
2 listopada 2018r.
2maja 2019r.

8 maja 2019r.
19 czerwca 2019r.

9.  Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika. 9 kwietnia 2019r.
10.  Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno - wychowawczych.
21 czerwca 2019r.
11.  Ferie letnie. 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.