KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019 -2020

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego. 2 września 2019r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2019r.
3.  Ferie zimowe. 27 stycznia - 9 lutego 2020r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna. 9 - 14 kwietnia 2020r.
5.
 Zakończenie zajęć w klasach IV
 technikum.
24 kwietnia 2020r.
6.
 Egzamin maturalny w sesji
 wiosennej:
  - część ustna
      język polski
      języki obce nowożytne
  - część pisemna
 


7 - 22 maja 2020r.
4 - 22 maja 2020r.
4 - 21 maja 2020r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
  sesja 1: styczeń - luty 2020
     część pisemna
     część praktyczna
  sesja 2: czerwiec - lipiec 2020
     część pisemna
     część praktyczna
10 stycznia 2020r.
11 stycznia – 15 lutego 2020r.


23 czerwca 2020r.
24 czerwca - 9 lipca 2020r.

8.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
 wychowawczych

31 października 2019r.
2 stycznia 2020r.
3 stycznia 2020r.
6maja 2020r.

12 czerwca 2020r.
23 czerwca 2020r.
25 czerwca 2020r.

9.  Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika. 29 kwietnia 2020r.
10.  Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno - wychowawczych.
26 czerwca 2020r.
11.  Ferie letnie. 27 czerwca – 31 sierpnia 2020r.