XXX Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej

szkolny etap OTKW dniu 4 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance odbył się szkolny etap  XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej. Wzięło w nim udział 19 uczniów. Zwycięzcami szkolnej OTK zostali Kacper Rajter i Piotr Skrzypek z klasy 1c5, tym samym zakwalifikowali się do kolejnej części Olimpiady na poziomie diecezjalnym, który odbędzie się w Koszalinie w marcu 2020 roku . Zwycięzcom gratujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Koordynator OTK Dariusz Kolonista-Kujawski