Zakończenie roku szkolnego.

W piątek, 26 czerwca obchodziliśmy uroczystość zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance. Otwarcia dokonał dyrektor Robert Ziółkowski. W swoim przemówieniu podziękował uczniom i ich rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi

...

Zostań fundatorem sztandaru!!!

W maju 2015 r. na sesji Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego została podjęta uchwała
w sprawie nadania Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej  przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance, imienia Noblistów Polskich.

DZIEŃ DZIECKA w ZST

W dniu 01.06.2015 r. (poniedziałek) „Dzieci” ZST odchodziły swoje święto. Nauczyciele i Samorząd Uczniowski przygotowali imprezę specjalnie dla nich. Atrakcją był grill, kawa, herbata coś słodkiego, muzyka z „głośnika”, konkurencje sportowe (i nie tylko) dla klas o Puchar

...

WOLONTARIUSZE z ZST

„Bezinteresowna dobroć jest jedyną wartością absolutną.”

Zygmunt Mysłakowski

Absolwenci ZST w Trzciance podczas Uroczystego Zakończenia Klas IV zostali uhonorowani podziękowaniami za pracę wolontariacką na rzecz podopiecznych „Caritas” Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej oraz

...

Festyn parafialny.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

Po raz kolejny młodzież Naszej szkoły pomagała w organizacji festynu, który odbył się przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej.

...