Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawczmi klas
w dniu 5 listopada o godzinie 17:00.

Harmonogram ustnych egzaminów maturalnych 2019

Harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego
z języka angielskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Sala

9.05.2019

8.00

26

16.05.2019

8.00

26

23.05.2019

8.00

26

Harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego
z języka niemieckiego w roku szkolnym 2018/2019.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Sala

16.05.2019

8.00

13

 

Harmonogram przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Sala

13.05.2019

9.00

36

13.05.2019

9.00

33

20.05.2019

9.00

36

21.05.2019

9.00

36