Aktualizacja nr.19  19-10-2020

UWAGA!!!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2021”. Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22 _ dokumentacja
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08
Termin egzaminu pisemnego wersja (E) 12 stycznia 2021

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021 godz. 09:00 i 13:00
E-14 dnia 13 -01-2021 godz. 12:00
Kwalifikacje dwuliterowe - EE-08 dnia 21-01-2011 godz.  17:00
* test na komputerze

Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka /start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariacie szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

UWAGA

UWAGA! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że część pisemna egzaminu w sesji styczeń-luty 2021 (PP 2012)  <kwalifikacje jednoliterowe> może zostać przeprowadzona tylko w formie drukowanych arkuszy.

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja

UWAGA!!!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe – MG-18, BD-29, EE-08

Termin egzaminu pisemnego wersja (E)
12 stycznia 2021

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28 dnia 11-01-2021
E-14 dnia 13 -01-2021

* test na komputerze

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy lub sekretariat szkoły

Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr.18  24-08-2020

UWAGA!!!

Egzaminy poprawkowe uczniów oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2021”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*

Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Kwalifikacje dwuliterowe - MG-18, BD-29, EE-08

Termin składania deklaracji
Dla kwalifikacji  „jednoliterowych” do 11-09-2020
Dla kwalifikacji  „dwuliterowych” do 15-09-2020
Tylko w sekretariacie szkoły

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Egzamin praktyczny
Kwalifikacje jednoliterowe - B-33, A-29, M-42, R-22, R-21, A-28, E-14

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego:
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.