Aktualizacja nr.14  29-08-2019

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe dla uczniów oraz dla absolwentów w sesji „styczeń - luty 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16,B-30,M-42,A-29,R-22
10-01-2020r

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji letniej 2019 po ogłoszeniu wyników. 

Egzaminy praktyczne
B-30  T/P      16-01-2020       
A-29  T/P       09-01-2020 
M-42 T/P       09-01-2020        
R-22  P          09-01-2020      
A-28  P          09-01-2020          
B-33  P          09-01-2020     
R-21  P          09-01-2020  

Uwaga !!!  kwalifikacje B-16 i M-18 prawdopodobnie w innym ośrodku egzaminacyjnym 11-20 stycznia lub 7-12 luty

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły
Uwaga :

Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

SKŁADANIE DEKLARACJ   DO 09-09-2020 PRZEZ POPRAWKOWICZÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM
(linki do stron)

Wszystkie informacje dla zdających znajdziesz tutaj.

Informatory

Zawierają zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, przykłady zadań egzaminacyjnych i standardy wymagań egzaminacyjnych. Omówione są w nich także organizacja i przebieg egzaminu.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziesz tutaj.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/słuchacz/absolwent).

Informacja o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.