UWAGA

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020 20 marca 2020 r.        

  1. 20.03.2020 r. (piątek) - 27.03.2020 r. (piątek) osoby, które w sesji styczeń-luty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać  uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej.???????
  2. Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2020 do 31 marca 2020 r .Odbiór dyplomów po 31.03.2020

Aktualizacja nr.16  09-01-2020

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16
,B-30,M-42,A-29,R-22
Składanie deklaracji do 22 lutego 2020

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego  (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zima 2020 po ogłoszeniu wyników do 31-03-2020

Egzaminy praktyczne
B-33,A-29, M-42,R-22, R-21, A-28 E-12,E-14,E-13, M-18, B30              

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM
(linki do stron)

Wszystkie informacje dla zdających znajdziesz tutaj.

Informatory

Zawierają zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, przykłady zadań egzaminacyjnych i standardy wymagań egzaminacyjnych. Omówione są w nich także organizacja i przebieg egzaminu.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziesz tutaj.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/słuchacz/absolwent).

Informacja o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.