Egzamin zawodowy 2020

Informację o terminach i miejscu przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji letniej 2020 roku w części pisemnej i praktycznej uczniom Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance oraz tegorocznym abiturientom naszej szkoły, poprzez dziennik elektroniczny, przekażą wychowawcy poszczególnych klas.

Osoby, które ukończyły szkołę w latach poprzednich, takie informacje uzyskają kontaktując się z sekretariatem szkoły.

 


Informacja o wynikach dla zdających egzaminy
potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że nie wcześniej niż od dnia 20 marca 2020 r. od godz. 10:00 będą dostępne w formie elektronicznej informacje o wynikach dla zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r.

Informacje będą dostępne:

Dostęp do wyników (login i hasło) można uzyskać:

  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach jednoliterowych– od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach,
  • dla przystępujących do egzaminu w kwalifikacjach dwuliterowych- od dyrektora szkoły lub ośrodka prowadzącego KKZ - dla zdających którzy składali deklaracje w szkołach macierzystych lub w ośrodkach.
    Zdający otrzymają także informację o wynikach SMS-em lub e-mailem jeżeli nr telefonu lub  adres poczty elektronicznej zostały podane w deklaracji i wprowadzone do systemu przez szkołę.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ - TEL. 67 216 32 03

Świadectwa, dyplomy, suplementy oraz informacje o wynikach w formie dokumentów zostaną przekazane zdającym w terminie ustalonym przez dyrektorów szkół po wznowieniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych.

UWAGA

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń –luty 2020 20 marca 2020 r.        

  1. 20.03.2020 r. (piątek) - 27.03.2020 r. (piątek) osoby, które w sesji styczeń-luty 2020 r. nie zaliczyły dowolnej części egzaminu, mogą składać  uzupełniającą deklarację przystąpienia do niezdanej części egzaminu w szkole macierzystej.???????
  2. Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie oraz termin przekazania szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń –luty 2020 do 31 marca 2020 r .Odbiór dyplomów po 31.03.2020

Aktualizacja nr.16  09-01-2020

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec lipiec 2020”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16
,B-30,M-42,A-29,R-22
Składanie deklaracji do 22 lutego 2020

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego  (wszystkie kwalifikacje jednoliterowe) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zima 2020 po ogłoszeniu wyników do 31-03-2020

Egzaminy praktyczne
B-33,A-29, M-42,R-22, R-21, A-28 E-12,E-14,E-13, M-18, B30              

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.