Aktualizacja nr.11
10-10-2018

UWAGA!!!
Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2019”

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i w gablocie będą wskazówkami ogólnymi.
Termin podpisania listy z terminem i czasem egzaminu do 15-11-2018r

Aktualizacja nr.10  21-09-2018

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2019”

Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16,B-30,M-42,A-29,R-22
10-01-2019r

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego i praktycznego wymienionych w sesji zimowej

Egzaminy praktyczne

B-16                   14-15-01-2019
R-21
,R-22          09-01-2019         
B-30, B33          17-01-2019  9-01-2019
M-18                  14-15-01-2019
A-28
,A-29         09-01-2019
M-42                  09-01-2019

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
ZAKOŃCZONY

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga!!! :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM
(linki do stron)

Wszystkie informacje dla zdających znajdziesz tutaj.

Informatory

Zawierają zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, przykłady zadań egzaminacyjnych i standardy wymagań egzaminacyjnych. Omówione są w nich także organizacja i przebieg egzaminu.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziesz tutaj.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/słuchacz/absolwent).

Informacja o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.