PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języka angielskiego na rok szkolny 2019/2020 do września 2019r.
We wrześniu wydawnictwo Pearson oferuje 20% zniżkę na zakupy grupowe. Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

Aktualizacja nr.10  21-09-2018

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2019”

Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*
B-33,M-12,R-21,E-12,M-18,E-14,E-13,A-28, B-16,B-30,M-42,A-29,R-22
10-01-2019r

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego i praktycznego wymienionych w sesji zimowej

Egzaminy praktyczne

B-16                   14-15-01-2019
R-21
,R-22          09-01-2019         
B-30, B33          17-01-2019  9-01-2019
M-18                  14-15-01-2019
A-28
,A-29         09-01-2019
M-42                  09-01-2019

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
ZAKOŃCZONY

Terminy egzaminu pisemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły

Uwaga!!! :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

UWAGA
TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI

Osoby; które nie zaliczyły w sesji zimowej 2019 dowolnej części egzaminu mogą składać deklaracje w sekretariacie od 22.03.2019 do 29.03.2019 do
godz. 14.00

Egzamin teoretyczny wszystkie kwalifikacje. Egzamin praktyczny tylko wymienione w aktualizacji nr12.

Aktualizacja nr.12  07-01-2019

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec- lipiec 2019”
Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)*: B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22
Egzamin odbędzie się w dniu 18-06-2019r.

WAŻNE!!!!!!!!!!!!!!

Wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego (wszystkie kwalifikacje) i praktycznego (kwalifikacje wymienione poniżej) z sesji zimowej  2019 składają deklaracje po ogłoszeniu wyników 22-03-2019 do 28-03-2019.
Terminy egzaminów praktycznych:
E-12 P  do ustalenia 24-30.06.2019
E13  T  do ustalenia 26-03.07.2019
E-14 T                 27-06-2019               
R-21P, R-22 P     17-06-2019         
B-33 T                 17-06-2019               
M-12T                 24-25.06.2019
A-28 T                 17-06-2019         
A-29 P                 17-06-2019
M-42 P                17-06-2019
B-30P   do ustalenia  28-29.06.2019

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI terminowych: do 12-02-2019

Terminy egzaminu posemnego i praktycznego
Dalsze informacje  śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy  lub sekretariat szkoły
Uwaga:
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i gablocie będą wskazówkami ogólnymi.

Aktualizacja nr.11
10-10-2018

UWAGA!!!
Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ styczeń - luty 2019”

Uwaga :
Wyniku obowiązującego systemu RODO wszelkie informacje z dokładnym terminem egzaminów tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły. Informacje na stronie internetowej i w gablocie będą wskazówkami ogólnymi.
Termin podpisania listy z terminem i czasem egzaminu do 15-11-2018r

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM
(linki do stron)

Wszystkie informacje dla zdających znajdziesz tutaj.

Informatory

Zawierają zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, przykłady zadań egzaminacyjnych i standardy wymagań egzaminacyjnych. Omówione są w nich także organizacja i przebieg egzaminu.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziesz tutaj.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/słuchacz/absolwent).

Informacja o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.