ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE
ogłasza nabór na rok szkolny 2020/21
do następujących typów szkół

 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
TECHNIK BUDOWNICTWA
TECHNIK ELEKTRONIK
TECHNIK GEODETA
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK SPEDYTOR

BRANŻOWA SZKOŁA I-go STOPNIA:
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
ŚLUSARZ - klasa patronacka Firmy COPAL

 

☺☺☺ Zapraszamy wszystkich absolwentów szkół podstawowych, którym zależy na zdobyciu ciekawego i atrakcyjnego zawodu, wszystkich którzy oprócz zdobycia wiedzy chcą rozwijać swoje zainteresowania, chcą miło i bezpiecznie spędzić czas...

☺☺☺

Wszelkich informacji udziela i podania
oraz pozostałe dokumenty w formie e-mail prrzyjmuje

sekretariat Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance:
ul. 27 Stycznia 100,  64-980 Trzcianka,        tel. (67) 216 24 68,  tel./fax  (67) 216 70 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Regulamin rekrutacji dostępny będzie wkrótce.

Szkoła zapewnia:

 • możliwość zdobycia wiedzy w ciekawych i atrakcyjnych (także płacowo) i niezwykle poszukiwanych na rynku pracy zawodach,
 • naukę w nowoczesnych i dobrze wyposażonych pracowniach,
 • ksztłcenie w wybranych zawodach w klasach patronackich,
 • wsparcie ze strony uczelni wyższych i firm partnerskich,
 • pomoc w organizacji praktyk zagranicznych,
 • profesjonalnych, życzliwych, wyrozumiałych i chętnych do pomocy nauczycieli,
 • realizację wielu projektów i innowacji,
 • miłą atmosferę,
 • dziennik elektroniczny – natychmiastową informację o postępach ucznia,
 • możliwość zdobycia po niskich kosztach prawa jazdy kat. B,
 • możliwość rozwijania swoich zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, a także bezpiecznego korzystania z bezprzewodowego internetu,
 • wysoki poziom kształcenia języków obcych - nowa pracownia językowa,
 • możliwość korzystania ze szkolnej siłowni, hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i centrum multimedialnego,
 • w przypadku zawodów mechanicznych możliwość odbycia praktyki na terenie szkolnych warsztatów,
 • możliwość rozwijania własnej kreatywności,
 • możliwość uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wycieczkach (zawodoznawczych i krajoznawczych) i praktykach,
 • patronat znanych na rynku firm, ułatwienie w zdobyciu pracy,
 • pomoc w planowaniu kariery zawodowej,
 • skuteczny system doradztwa zawodowego i system stypendialny,
 • miejsce w internacie (dla chętnych).

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie na druku przygotowanym przez ZST (dostępne tutaj),
 • karta informacyjna (pdf, docx)
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (po jego ukończeniu),
 • wynik egzaminu ósmoklasisty (po jego otrzymaniu),
 • 2 zdjęcia (najlepiej w jasnym ubiorze) podpisane na odwrocie,
 • karta zdrowia ucznia (wraz z kartą szczepień),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu (skierowanie na badania wydaje sekretariat ZST),
 • podanie o internat (dla chętnych).

WAŻNE Terminy:
(wkrótce)
--------------------------------------------------------------------------------------


 O NAS

Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
ul. 27 Stycznia 100, 64-980 Trzcianka
tel. (67) 216 24 68,   tel./fax (67) 216 70 28
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   Szkoła z bogatymi tradycjami. Istnieje od 1946r. Przez wiele lat na rynku edukacyjnym wytworzyła się odpowiednia renoma i dobra opinia szkoły zarówno w środowisku lokalnym jak i wśród pracodawców. Absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy, ponieważ oferta edukacyjna szkoły zawsze podąża za zapotrzebowaniem rynku pracy.

   Szkoła jako jedyna w Trzciance posiada własne warsztaty szkolne, które są systematycznie rozbudowywane, modernizowane i dostosowywane do nauczanych w szkole zawodów. Dzięki temu młodzież ucząca się zawodów mechanicznych, informatycznych i elektronicznych ma możliwość odbywania zajęć praktycznych na miejscu. Warsztaty prowadzą też działalność usługową dzięki działającym na ich terenie stacjom diagnostyczno – naprawczym. Warsztaty posiadają też status ośrodka egzaminacyjnego w nauczanych zawodach.

   Uczniowie ZST osiągają wysokie wyniki maturalne oraz egzaminów zawodowych plasujące ich (na podstwaie wyników Okręgowej Komisji egzaminacyjnej) w powiatowej  i wojewódzkiej czołówce.

   Szkoła uczy zawodów poszukiwanych na rynku pracy – co daje większe szanse zatrudnienia po jej ukończeniu. Fakt ten znajduje potwierdzenie wśród lokalnych pracodawców.

Szkoła dzięki podpisanym umowom współpracuje zwieloma znanymi firmami w ramach procesu dydaktyczno - wychowawczego, co pozwala uczniom zapoznać się znajnowszymi technologiami w danej branży i pozwala na połączenie zdobytej wiedzy teoretycznej z praktyką. Nad poszczególnymi zawodami patronat sprawują renomowane wdanej branży firmy. Współpraca ta ułatwia też zdobycie pracy.

   Szkoła znajduje się blisko węzłów komunikacyjnych – co powoduje że uczniowie bezpiecznie do niej docierają.

     W szkole działa ośrodek szkolenia kierowców, dzięki któremu uczniowie mają możliwość zdobycia prawa jazdy przynajmniej kat. B po znacznie obniżonych kosztach.

   W szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny dzięki któremu uczniowie i rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i planowanych przez szkołę działaniach.

   Szkoła uczestniczy w szeregu ciekawych projektów unijnych (m. in. jako jedyna szkoła w Gminie Trzcianka w "Czasie Zawodowców"), dzięki którym uczniowie biorą udział w wycieczkach, otrzymują upominki, a przede wszystkim w atrakcyjny i skuteczny sposób poszerzają swoją wiedzę. Mają też bezpośredni kontakt z pracodawcami i uczelniami wyższymi.

Szkoła umożliwia organizację praktyk zagranicznych na terenie krajów UE.

   Przy szkole funkcjonuje hala sportowa, gruntownie wyremontowana w 2012r. dzięki której uczniowie mogą odbywać w komfortowych warunkach zajęcia wychowania fizycznego. Uczniowie mogą także rozwijać swoje zainteresowania sportowe na zajęciach pozalekcyjnych (UKS Start). Przy hali funkcjonuje siłownia sportowa, która jest dostępna dla wszystkich uczniów ZST.

   Szkoła posiada cztery pracownie komputerowe z dostępem do internetu w których młodzież zdobywa wiedzę informatyczną, uczy się projektować w systemach CAD, wykorzystuje je do codziennej nauki, a także do zabawy na zajęciach pozalekcyjnych. Działa też ogólnodostępny bezprzewodowy internet (sieć wi-fi).

   W szkole działa centrum multimedialne, czyli połączenie biblioteki i kawiarenki internetowej. To tutaj uczniowie mają możliwość bezpiecznego spędzania czasu poza lekcjami, w celach naukowych, lub ot tak dla przyjemności, mając jednocześnie możliwość korzystania z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej i tego co oferuje Sieć Globalna.

   W szkole działają liczne koła zainteresowań, dzięki temu młodzież ma możliwość kulturalnego spędzania czasu wolnego i rozwijania swoich zainteresowań. Odbywa się tez wiele imprez szkolnych.

   Szkoła jest bezpieczna. Funkcjonuje monitoring wizyjny i inne formy zabezpieczeń, dzięki którym uczniowie pobierający naukę w ZST mogą czuć się bezpiecznie i nie są narażeni na różne formy agresji. Szkoła uczestniczy w programie Szkoła bez przemocy.

   Uczniowie przyjezdni mają możliwość zamieszkania na miejscu (w internacie).

   W szkole pracują doświadczeni i wyrozumiali nauczyciele potrafiący przekazać wiedzę, a jednocześnie potrafiący zrozumieć specyfikę zachowań i postaw młodego pokolenia.

   Szkoła organizuje szereg wycieczek zawodoznawczych i turystycznych, imprez sportowych i rozrywkowych. Wszystko po to, by młodzież czuła się tu jak najlepiej, a przy okazji zintegrowała się i nauczyła żyć w grupie.

c

   Szkoła prowadzi szereg akcji o charakterze wolontariackim, dzięki którym nasza młodzież uwrażliwia się na potrzeby innych ludzi.

W szkole działa radiowęzeł i sklepik szkolny.

   W szkole funkcjonuje skuteczny system stypendialny - kilka rodzajów stypendiów, które wspomagają tych, którzy tego potrzebują.

A przede wszystkim:

Szkoła zapewnia wspaniałą, ciepłą atmosferę!

ZAPRASZAMY !

Aby starać się o przyjęcie do jednej z proponowanych przez nas szkół należy w sekretariacie szkoły złożyć następujące dokumenty:

    • podanie (na druku szkolnym dostępnym tutaj),
    • 2 zdjęcia,
    • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
    • wynik egzaminu ósmoklasisty,
    • świadectwo zdrowia uwzględniające specyfikę wybranego zawodu,
    • podanie o internat (dla chętnych),