Zapraszamy do składania podań
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły.
Podania można składać w sekretariacie szkoły
od poniedziału do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017 -2018

1.  Rozpoczęcie roku szkolnego. 4 września 2017r.
2.  Zimowa przerwa świąteczna. 23 – 31 grudnia 2017r.
3.  Ferie zimowe. 12 - 25 lutego 2018r.
4.  Wiosenna przerwa świąteczna. 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
5.
 Zakończenie zajęć w klasach IV
 technikum.
27 kwietnia 2016r.
6.
 Egzamin maturalny w sesji
 wiosennej:
  - część ustna
      język polski
      języki obce nowożytne
  - część pisemna
 


9 - 22 maja 2018r.
7 - 25 maja 2018r.
4 - 23 maja 2018r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie  
  sesja 1: styczeń - luty 2018
     część pisemna
     część praktyczna
  sesja 2: czerwiec - lipiec 2018
     część pisemna
     część praktyczna
11 styczia 2018r.
10 stycznia – 17 lutego 2018r.


19 czerwca 2018r.
22 czerwca - 4 lipca 2018r.

8.  Dni wolne od zajęć dydaktyczno –
 wychowawczych
30 kwietnia 2018r.
2maja 2018r.

4 maja 2018r.
1 czerwca 2018r.
21 czerwca 2018r.

9.  Święto Patrona Szkoły. Dzień Technika. 24 kwietnia 2018r.
10.  Zakończenie rocznych zajęć
 dydaktyczno - wychowawczych.
22 czerwca 2018r.
11.  Ferie letnie. 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.