Zapraszamy do składania podań
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły.
Podania można składać w sekretariacie szkoły
od poniedziału do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

l.p. Termin Dotyczy
1 12.09.2017r. wtorek Wszystkie klasy.
2 24.10.2017r. wtorek Wszystkie klasy
3 19.12 2017r. wtorek
Wszystkie klasy
4 styczeń 2018r.
Klasy czwarte
5 06.03.2018r. wtorek
Klasy czwarte
6 04.04.2018r. wtorek Wszystkie klasy
7 29.05.2018r. wtorek
Klasy I, II, III