PLAN SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
IM. NOBLISTÓW POLSKICH W TRZCIANCE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

l.p. Termin Dotyczy
1 11.09.2018r. wtorek Wszystkie klasy.
2 30.10.2018r. wtorek Wszystkie klasy.
 3 08.01.2019r. wtorek Wszystkie klasy.
4 05.03.2019r. wtorek Klasy IV.
5 27.03.2019r. środa
Klasy IV.
6 02.04.2019r. wtorek Klasy I, II i III.
7  28.05.2019r. wtorek
Klasy I, II i III.