Aktualizacja nr.5 28-02-2018

UWAGA!!!

Egzaminy terminowe i poprawkowe oraz dla absolwentów w sesji „ czerwiec-lipiec 2018”

Obejmuje kwalifikacje dla egzaminu pisemnego wersja (E)* B-33, M-12, R-21, E-12, M-18, E-14, E-13, A-28, B-16, B-30, M-42, A-29, R-22

WAŻNE!!!!!!!!!!

Oraz wszyscy poprawkowicze z negatywnym wynikiem egzaminu teoretycznego i praktycznego wymienionych w sesji letniej z sesji styczeń -luty 2018

Egzaminy praktyczne

E-12, 28,29-06-2018
R-21, R-22 26-06-2018
B-33, 26-06-2018
M-12, 28,29-06-2018
A-28, A-29 26-06-2018
E-13, 28,29-06-2016
M-42,
26-06-2018
oraz poprawkowicze z sesji styczeń- luty 2018 po złożonej wcześniej deklaracji
A-29, R-22, M-42

Dalsze informacje śledzić na stronie internetowej szkoły/ zakładka/start/nowy egzamin, informacje w gablocie nowy egzamin zawodowy lub sekretariat szkoły.

 

INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM
(linki do stron)

Wszystkie informacje dla zdających znajdziesz tutaj.

Informatory

Zawierają zagadnienia związane z wymaganiami egzaminacyjnymi w poszczególnych zawodach, przykłady zadań egzaminacyjnych i standardy wymagań egzaminacyjnych. Omówione są w nich także organizacja i przebieg egzaminu.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie znajdziesz tutaj.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu (uczeń/słuchacz/absolwent).

Informacja o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu.