ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W ZST

Okres Świąt BOŻEGO NARODZENIA dla niektórych rodzin jest trudnym czasem z powodu problemów finansowych.
Samorząd Uczniowski zorganizował wśród uczniów i nauczycieli zbiórkę żywności, aby chociaż w małym stopniu pomóc tym rodzinom.
W dniach 14.12.2015 r. -18.12.2015. r. uczniowie i pracownicy szkoły przynosili produkty trwałe, które przekazaliśmy potrzebującym uczniom ZST, ich rodzinom oraz dla Domu dla osób bezdomnych „Ankar” w Białej. Akcję naszą wsparło „Caritas” w Białej.

Bardzo dziękujemy za zrozumienie i Wasze ogromne serca otwarte na potrzeby innych ludzi!

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI W BIEDRONKACH

zbiórka żywności w BiedronkachW dniach 11-12 grudnia 2015r.uczniowie szkolnego klubu ,,Wolontariusz to Ja” działającego w ZST Trzcianka przeprowadzili bożonarodzeniową zbiórkę w trzcianeckich Biedronkach . Wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia oraz łatwe w przechowywaniu, z których placówka ,,Caritas” Biała przygotuje świąteczne paczki dla najuboższych rodzin. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w to przedsięwzięcie, poświęcili swoją energię i zachęcali klientów sklepów do podarowania żywności. Wyrazy uznania i wdzięczności należą się uczniom:

Daria Jureczko Joanna Knap Jan Pierko
Agata Buśka Aleksandra Grundas Paweł Kalniuk
Daniel Winkler Wiktoria Bartkowiak Klaudia Matuk
Dawid Urbańczyk Joanna Kroszel Weronika Wypusz
Adrian Bochenek Sandra Dulewicz Maciej Czapliński
Sebastian Żydowicz Weronika Jarek Karolina Pisarska
Rafał Wawrzyniak Michał Muszak Daniel Juchniewski
Remigiusz Bernaś Mariusz Knap Tomasz Podgórski

WIELKIE PODZIĘKOWANIA PRZEKAZUJEMY DARCZYŃCOM, DZIĘKI KTÓRYM PRZYGOTUJEMY PACZKI DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH.

Opiekunowie: Joanna Rybarczyk, Angelika Jaworska.

„GÓRA GROSZA”

Na przełomie listopada i grudnia 2015 r. uczniowie ZST w Trzciance włączyli się w XVI edycję akcji „GÓRA GROSZA” organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Celem akcji jest pomoc dzieciom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnych rodzinach. Udało nam się zebrać 171, 49 zł..

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i każdy grosik!

Zawiązanie Koalicji Przeciwko Przemocy Rówieśniczej
w Powiecie Czarnkowsko –Trzcianeckim.

     Nasza szkoła przystąpiła do Koalicji Przeciwko Przemocy Rówieśniczej w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim. W imieniu społeczności szkolnej Pakt Przeciwko Przemocy Rówieśniczej podpisał Samorząd Uczniowski, a w imieniu nauczycieli i pracowników administracji i obsługi Dyrektor szkoły.
     W dniu 16.11.2015r. reprezentacja naszej szkoły: Małgorzata Kubisiak, Joanna Knap   i Joanna Kroszel była obecna na uroczystym podpisaniu PAKTU oraz zawiązaniu KOALICJI Przeciwko Przemocy Rówieśniczej  w Powiecie Czarnkowsko – Trzcianeckim. Ceremonia odbyła się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej i wzięli w niej udział przedstawiciele ponad 30-tu szkół, instytucji oraz organizacji pozarządowych pracujących na rzecz dzieci i młodzieży w naszym regionie.

SZKOLNI LIDERZY WOLONTARIATU

wolontariat   W dniu 29 października 2015 r. uczniowie ZST: Weronika Jarek, Sandra Dulewicz, Sandra Rymszewicz, Radosław Janik i Michał Towpik oraz nauczyciel - Jonna Rybarczyk uczestniczyli w szkoleniu dla szkolnych liderów wolontariatu: „ WARIA(N)T na WOLONTARIAT” zorganizowanym przez Fundację Marchewkowe Pole. Projekt ten był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego . Podczas warsztatów uczniowie szkół powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego zdobyli wiedzę ogólną o wolontariacie i o tym jak założyć szkolny klub wolontariatu. Młodzież bawiła się świetnie przy wykonywaniu różnych zadań. Nawiązały się nowe znajomości i powstały w głowie nowe projekty dotyczące pracy wolontariuszy w naszej szkole.