„PROJEKT Z KLASĄ”

ZST w Trzciance bierze udział w konkursie ogłoszonym przez NOWĄ ERĘ na projekt edukacyjny. Nasz projekt edukacyjny nr 00426 „CZŁOWIEK – CZŁOWIEKOWI” dotyczy pracy wolontariackiej młodzieży ZST.
Nasza szkoła znalazła się na mapie „Dobrze zaPROJEKTowanej Edukacji” promując w ten sposób nasze miasto – Trzcianka oraz powiat Czarnkowsko – Trzcianecki.
Zagłosuj na nasz projekt! Bądź „Przyjacielem projektu”!
Głosować można codziennie od 2 grudnia 2015 r. do 16 grudnia 2015 r..

Jak oddać ważny głos?
Zagłosuj na WWW.PROJEKTZKLASA.PL

  • Kliknij przycisk „Głosuj”.
  • Wpisz Swój adres e-mail i zatwierdź przyciskiem „OK”.
  • Jeśli głosujesz pierwszy raz, otrzymasz prośbę o wypełnienie formularza głosowania – wypełnij formularz.
  • Aby głos został oddany, kliknij w link aktywacyjny, który został wysłany na Twój adres e-mail.
  • Pamiętaj, możesz oddać tylko 1 głos dziennie.

DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE

Laboratorium sieci komputerowych.

W dniach 4 – 8 listopada 2013r. uczniowie czwartej klasy technikum informatycznego, w ramach projektu „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe” realizowanego przez Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i Politechnikę Poznańską, mieli okazję poszerzyć swoje umiejętności praktyczne w zakresie obsługi i konfiguracji urządzeń sieci komputerowych, odbywając praktykę zawodową w laboratorium sieci komputerowych w Pile przy ulicy Ceglanej.
Laboratorium zostało wyposażone w nowoczesne urządzenia, narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do budowy, diagnostyki i naprawy sieci komputerowych.
Pracownicy Politechniki Poznańskiej przygotowali wiele ciekawych ćwiczeń dotyczących budowy torów transmisyjnych kablowych i światłowodowych, instalacji urządzeń w sieciach komputerowych takich jak routery, switche, access pointy, telefony VoIP, tunery DVBT i urządzenia do monitoringu.
Inny zestaw ćwiczeń dotyczył obsługi przyrządów pomiarowych i pomiarów parametrów torów transmisyjnych. Uczniowie w ramach tych ćwiczeń wykorzystywali przyrządy pomiarowe firmy Fluke, jednej z wiodących w tej branży firm, mieli też okazję nauczyć się spawania światłowodów.
Dodatkowo w ramach ćwiczeń projektowali przestrzenne figury geometryczne, które potem mogli drukować na zainstalowanej w sieci drukarce 3D
Umiejętności nabyte podczas tych zajęć zostaną wykorzystane przez uczniów w przyszłej pracy.

Projekt w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Strona projektu: www.pracownietrzcianka.pl
Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Pile.
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile jest uczelnią  niepubliczną, z szesnastoletnią tradycją, kształcącą obecnie na kierunkach Zarządzanie i Administracja. Swoją działalnością uczelnia przyczynia się do upowszechniania wiedzy ekonomicznej i prawno – administracyjnej.
Uczelnia kształci w zakresie studiów licencjackich i studiów podyplomowych.
Celem Wyższej Szkoły Biznesu w Pile jest utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, poprzez stałe podwyższanie standardów nauczania, a także poprawę sprawności funkcjonowania uczelni, przy współpracy środowiska akademickiego z partnerami biznesowymi.
Działalność dydaktyczna Wyższej Szkoły Biznesu w Pile opiera się także na współpracy z ośrodkami akademickimi za granicą: z Wyższą Szkołą Administracji w Wiesbaden – Wydział w Kassel, a także z Wyższą Szkołą Policji w Hamburgu. Współpraca ta obejmuje następujące obszary: wymianę kadry dydaktycznej, studentów, wspólne projekty badawcze, organizowanie konferencji, a także wspólne prezentacje dorobku naukowego.
Ponadto Wyższa Szkoła Biznesu w Pile może poszczycić się wieloma zrealizowanymi projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pomyślna realizacja projektów unijnych skłania Wyższą Szkołę Biznesu do ciągłego rozwoju i podejmowania kolejnych przedsięwzięć w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyznacznikiem starań Wyższej Szkoły Biznesu w Pile o wysoki poziom nauczania,
a także zapewnienie komfortowych warunków studiowania są wyróżnienia, jakie otrzymała uczelnia w 2011 roku. Została ona wyróżniona Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Edukacji” (po raz czwarty), a także  otrzymała Certyfikat "Wiarygodna Szkoła" (po raz siódmy).

Szkoła bez przemocy.

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu społecznego „ Szkoła bez przemocy”. Program prowadzi 17 dzienników regionalnych dwóch grup wydawniczych - Media Regionalne  i Polskapresse, Fundacja Orange oraz Wydawnictwo Pedagogiczne Operon.
Celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie  i systemowo zwalczałyby to zjawisko.
Program jest prowadzony pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
Aktualna IV edycja prowadzona jest pod hasłem "Wolontariat - świadomie pomagam innym". W ramach prowadzonych działań  zostają zachęcone społeczności szkolne - uczniowie, nauczyciele i rodzice do zaangażowania w wolontariat.
Program trwa cały rok , a szkoła uczestnicząca w programie zobowiązana jest do przestrzegania  Kodeksu „Szkoły bez przemocy”

Międzynarodowy projekt klub-netowy:
„Ekstremalnie z przyrodą“  Borne Sulinowo '2008.

Już od kilku lat przy Zespole Szkół Technicznych w Trzciance działa młodzieżowy Klub-Net CAD/CAM/CAE. W klubie tym młodzież realizuje swoje ciekawe pomysły i spełnia swoje ambicje w trzech sekcjach działających przy klubie informatycznej, chemicznej i sportowej.
W tym roku klubowicze już drugi raz wzięli udział w projekcie międzynarodowym z młodzieżą niemiecką, czeską i polską. Projekt „Ekstremalnie z naturą“ był wielką przygodą i sprawdzianem swoich umiejętności w radzeniu sobie z trudnościami jakie spotykały uczestników w zrealizowanym w dniach 22-26 kwietnia 2008r. na terenach Bornego Sulinowa projekcie międzynarodowym.
W takim miejscu podstawą jest praca w zespole, umiejętne rozłożenie sił i zabawa. Wszystko to zostało wystawione na ciężką próbę podczas różnego rodzaju gier i zabaw. Uczestnicy sprawdzali swe umiejętności survivalowe na poligonie i w przygotowywaniu obiadu. Spływ kajakowy, jazda na rowerze, wielkie piłkarzyki, paintball, ekstremalna jazda pojazdami wojskowymi, zwiedzanie hitlerowskich bunkrów i most linowy zawieszony na wysokości 5m nad ziemią to tylko niektóre z atrakcji w jakich każdy, w prawie trzydziestoosobowej grupie, mógł się sprawdzić.

We wzmocnieniu więzi między uczestnikami pomocne były ogniska, śpiewy i tańce. Podczas realizacji projektu poszczególne grupy przedstawiały prezentacje pod tytułem: „Jak rozpalić ognisko w trudnych warunkach?“ i „ Jak przetrwać w lesie?“.
Realizacja projektu pomogła w przełamaniu barier językowych, kulturowych i religijnych między uczestnikami z Polski i Czech. Poprawiła pewność siebie, a wielu tych, którzy nie wierzyło we własne siły i umiejętności, przezwyciężyło strach i wszelkie bariery własnych słabości fizycznych i psychicznych, czyli rozwinąli i udoskonalili te cechy na których zależy uczestnikowi SURVIVALU.
W planach na przyszłość mamy ochotę dalej działać i nawiązywać nowe kontakty. Z pewnością  uda nam się zrealizować kolejny projekt w innym ciekawym miejscu Europy.