SKŁAD RADY RODZICÓW
Zespołu Szkół Technicznych ZST

 

 

Rok szkolny 2014 - 2015

Przewodnicząca:  Pani Elżbieta Drab
Zastępca przewodniczącego:  Pan Zbigniew Czarny
Skarbnik:  Pani Anna Piasecka
Sekretarz:  Pan Ryszard Grączewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:  Pani Justyna Frąckowiak
Członek:  Pani Jolanta Karpowicz
Członek:  Pan Wiesław Żydowicz

 

Rok szkolny 2013 - 2014

Przewodnicząca:  Pani Bernadetta Sawińska
Zastępca przewodniczącego:  Pan Zbigniew Czarny
Skarbnik:  Pani Anna Piasecka
Sekretarz:  Pani Dorota Chabros

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca:  Pani Ewa Sicińska
Członek:  Pani Danuta Malicka
Członek:  Pani Bogusława Rokita