TYTUŁ PRYMUSA
Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance

   Tradycją Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance stało się już, że corocznie absolwent ZST z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych przedmiotów ujętych w planie nauczania otrzymuje honorowy tytuł Prymusa Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance. Tytuł ten nadawany jest absolwentom od roku 2008. Do tej pory to zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

2017r. - Mateusz Nowicki
2016r. - Łukasz Sydonowicz
2015r. - Maciej Jagła
2014r. – Maciej Wiśniewski
  2013r. – Weronika Płaskoń
2012r. – Karina Zasłona
  2011r. – Sylwia Sokulska
  2010r. – Bartosz Izydor
2009r. – Aleksandra Rogosz
   2008r. - Michał Wiśniewski

Wszystkim wyróżnionym serdecznie GRATULUJEMY!