PODRĘCZNIKI DO JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
Prosimy o wstrzymanie się z zakupem podręczników do języka angielskiego na rok szkolny 2019/2020 do września 2019r.
We wrześniu wydawnictwo Pearson oferuje 20% zniżkę na zakupy grupowe. Wszystkim uczniom życzymy udanych wakacji.

RYS HISTORYCZNY

1946  
powstanie Publicznej Szkoły Średniej
1949   
organizacja warsztatów szkolnych przy ul. Chopina
1950 szkoła przenosi się do budynku przy ul. Daszyńskiego (obecnie ul. 27 Stycznia 100)
1951 szkoła przyjmuje nazwę:  Zasadnicza Szkoła Drzewna
1962 utworzono 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych oraz 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodowa w zawodzie: mechanik samochodowo-ciągnikowy
1964 likwidacja Zasadniczej Szkoły Drzewnej
1972 utworzono 3-letnie Technikum Samochodowe na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie mechanik samochodowy
1974 utworzono 4-letnie Liceum Zawodowe
1980 utworzono 2-letnie Policealne Studium Zawodowe w zawodzie mechanik samochodowy
1983 szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Samochodowych (3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa, 3-letnie Technikum Samochodowe, 5-letnie Technikum Samochodowe, 2-lenie Policealne Studium Zawodowe)
2002 szkoła przyjmuje nazwę Zespół Szkół Technicznych (3-letnie Liceum Profilowane profil mechatroniczny, 4-letnie Technikum)
2005 likwidacji ulega 5-letnie Technikum Samochodowe o specjalności eksploatacja i naprawa pojazdów samochodowych, a powstaje roczna Szkoła Policealna kształcąca w zawodzie technik informatyk