DYREKTORZY

Imię i nazwisko

Lata urzędowania
Zygmunt Waśko 1946 - 1947
Bernard Jutrzenka 1947 - 1948
Jerzy Filipowicz 1949 - 1950
Helena Kołyszko 1950 - 1951
Stanisław Tokarski 1951 - 1952
Ali Hazbijewicz 1952 - 1953
Henryk Bajor 1953 - 1955
Aleksander Maczkowski 1955 - 1962
Marian Gonet 1962 - 1965
Włodzimierz Hawryś 1966 - 1975
Benon Nowak 1975
Edward Krychowiak 1975 - 1992
Andrzej Dzudzewicz 1992 - 2002
Robert Ziółkowski 2002 - .......

 

KIEROWNICY WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Imię i nazwisko Lata urzędowania
Stanisław Tokarski 1949 - 1951
Zdzisław Frelichowski 1951 - 1953
Walerian Ben 1953 - 1958
Bernard Kluczka 1958 - 1962
Stanisław Caban 1964 - 1974
Tadeusz Skarupski 1974 - 1975
Andrzej Dzudzewicz 1975 - 1990
Krzysztof Marciniak 1990 - 1997
Tadeusz Wilczewski 1997 - 2002
Andrzej Dzudzewicz 2002 - 2003
Zenon Zając 2003 - 2010