SZKOLNI LIDERZY WOLONTARIATU

wolontariat   W dniu 29 października 2015 r. uczniowie ZST: Weronika Jarek, Sandra Dulewicz, Sandra Rymszewicz, Radosław Janik i Michał Towpik oraz nauczyciel - Jonna Rybarczyk uczestniczyli w szkoleniu dla szkolnych liderów wolontariatu: „WARIA(N)T na WOLONTARIAT” zorganizowanym przez Fundację Marchewkowe Pole. Projekt ten był współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Podczas warsztatów uczniowie szkół powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego zdobyli wiedzę ogólną o wolontariacie i o tym jak założyć szkolny klub wolontariatu. Młodzież bawiła się świetnie przy wykonywaniu różnych zadań. Nawiązały się nowe znajomości i powstały w głowie nowe projekty dotyczące pracy wolontariuszy w naszej szkole.

Akcja dla Stowarzyszenia "Pomagajmy Dzieciom".

W dniu 4 grudnia br. w markecie IBI odbyła się akcja Mikołaj. Jak co roku dzięki zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły Joanny Rybarczyk i Angeliki Jaworskiej, wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na paczki świąteczne dla dzieci z  najuboższych rodzin ze Stowarzyszenia „Pomagajmy dzieciom”. Święta Bożego Narodzenia  upragnione szczególnie przez najmłodszych staną się piękniejsze i weselsze za sprawą naszej życzliwości i miłości:

I w tej chwili wszystkiemu, co żyje,
całym sercem radośnie  życzymy,
żeby oczy nie płakały niczyje,
i żeby w sercach nie było goryczy,
i żeby wszyscy mieli to, co im trzeba,
łamiąc płatek anielskiego chleba
w czas świąteczny  w czas wigilii.

"Drugie życie".

Dnia 25.10.2013r.w Zespole Szkół Technicznych w Trzciance inaugurowano Kampanię ,,Drugie życie”. Koordynatorem akcji na terenie szkoły jest Pani Joanna Bajus. Było wyjątkowo energicznie. Uczniowie na apelu zapoznali się z założeniami akcji, a następnie przenieśli się na plac warsztatowy, aby przy dźwiękach syreny strażackiej wypuścić w niebo białe i czerwone balony. Były plakaty wykonane przez młodzież, było żywe ;) logo na placu…działo się, działoJ!

Tydzień działań przeciw uzależnieniom.

W dniach 18-22 listopada 2013r odbył się w naszej szkole Tydzień działań przeciw uzależnieniom. W tym czasie nasiliły się wszelkiego rodzaju inicjatywy o charakterze profilaktycznym.
Tydzień rozpoczęliśmy od malowania plakatów dotyczących szkodliwości używek. Efekty naszych prac można było oglądać na głównym holu szkoły.
Uczniowie wzięli udział w spotkaniu ze specjalistą terapii uzależnień panem Marcinem Michlewiczem. Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń jakie niesie za sobą używanie substancji psychoaktywych.
Wszystkie klasy uczestniczyły w spotkaniu ze starszym sierżantem, panią Esterą Bartol, asystentem do spraw nieletnich z Komisariatu Policji w Trzciance. W jego trakcie mieliśmy możliwość zapoznania się z alkoholami i narkotykami oraz innymi materiałami dydaktycznymi dotyczącymi profilaktyki uzależnień.
Wśród uczniów odbył  się konkurs na wiersz, fraszkę o tematyce uzależnień. Napłynęło wiele prac. Nagrodzonych zostało trzech uczniów: Karina Thiel, Piotr Matkowski i Sebastian Siejak.

Akcja charytatywna.

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma
nie przez to, kim jest
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

W dniu 10 stycznia 2014r. w trzcianeckim markecie IBI uczniowie ZST przeprowadzili kwestę na rzecz Wiktorii – lat 7, chorej na mukowiscydozę.
Jak co roku, dzięki zaangażowaniu nauczycieli naszej szkoły Joanny Rybarczyk, Angeliki Jaworskiej i Stowarzyszeniu „Pomagajmy Dzieciom”, wolontariusze z klas:

Ia -technik pojazdów samochodowych: Ewa Bodzioch, Przemysław Kulig, Mariusz Knap, Tomasz Podgórski, Michał Muszak
Ic- technik spedytor: Karina Nowak, Marta Kaniewska, Anita Sosińska
IIc- technik spedytor, technik informatyk: Klaudia Matuk, Weronika Wypusz, Sebastian Marciniak
IIIc- technik informatyk: Tomasz Gawroński, Damian Garbowski, Adrian Hellak

pakowali zakupy klientów IBI.
Dzięki naszym uczniom i darczyńcom zebraliśmy 1086 zł. Cieszymy się, że kwota ta pozwoli rodzicom Wiktorii zakupić agregat prądotwórczy, potrzebny do inhalacji Wiktorii.