Zapraszamy do składania podań
kandydatów ubiegających się o przyjęcie do naszej szkoły.
Podania można składać w sekretariacie szkoły
od poniedziału do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Antonowicz Elżbieta

Czemko Łucja

Franków Bernadetta

Kościelnik Aleksandra

Molska Barbara

Rodzik Julia

Skoczewska Justyna

Sobczak Jan

Susz Ewa

Witczak Anna