DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE

Funkcja Imię i nazwisko
Dyrektor mgr inż. Robert Ziółkowski
Wicedyrektor mgr Aneta Jastrzębska-Demczar
Kierownik szkolenia praktycznego mgr Zenon Zając