Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawczmi klas
w dniu 5 listopada o godzinie 17:00.

DYREKCJA
ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TRZCIANCE

Funkcja Imię i nazwisko
Dyrektor mgr inż. Robert Ziółkowski
Wicedyrektor mgr Aneta Jastrzębska-Demczar
Kierownik szkolenia praktycznego mgr Zenon Zając