Ślusarz
Branżowa szkoła I-go stopnia

slusarz1Absolwent branżowej szkoły I-go stopnia kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do: wykonywania elementów maszyn i urządzeń, naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, wykonywania połączeń części,konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi obrabiarek.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Branżowa szkoła I-go stopnia

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwieMonter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje montaż systemów suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz posadzkarskie i okładzinowe.

Technik pojazdów samochodowych

t poj sam1Technicy pojazdów samochodowych stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.  Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Mechanik pojazdów samochodowych
Szkoła branżowa I-go stopnia.

mechanik pojazdow1Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Technik spedytor.

Technik spedytor.Organizuje transport samochodowy, kolejowy lub lotniczy towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów. Sporządza umowy z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki celne, organizuje odprawy celne towarów sprowadzanych z zagranicy lub wywożonych z kraju.